•     τηλ επικοινωνίας  2 1 0 . 6 9 2 5 6 8 0  -  2 3 1 0 - 8 1 0 0 0 3

 

Λογαριασμοί τραπεζης


ALPHA BANK               GR88 0140 3400 3400 0233 000 0430
EUROBANK                  GR29 026 0036 0000 64 0200 941140
ΠΕΙΡΑΙΩΣ                      GR38 0171 7370 00 6737 1136 58481
ΕΤΕ                                GR68 0110 6920 0000 6924 7005 460

 

ELECTRIC LIFE HELLAS AEBE
Τηλ 210 6925680